Pla de Convivència

Pla de Convivència

Esteu veient una revisió anomenada "Pla de Convivència", desada el 26 de juny de 2020 a les 13:20 per Bartolome Cerda Estarellas
Títol
Pla de Convivència
Contingut
La comissió pedagògica del C.E.I.P. Xaloc presenta aquest Pla de Convivència que, una vegada aprovat, incorporarà a la Programació General Anual i es desenvoluparà i implantarà en el curs 2017/18 La convivència en el centre té una visió constructiva i positiva, és per això que les actuacions van encaminades al desenvolupament de comportaments adequats per a conviure millor i resoldre conflictes, per mitja de la participació, bons canals de comunicació i la prevenció dels problemes de conducta. Per això, s'han elaborat unes regles de bona convivència i una normativa, que han de regular el funcionament del centre. En l'actualitat el clima de convivència en el centre és bo. No s'observen greus problemes encara que, de tant en tant, hi ha algun conflicte esporàdic que es resol fonamentalment amb el diàleg ( de les parts implicades) i amb alguna mesura disciplinaria de caràcter menor.
Extracte


Antic Nou Data de creació Autor Accions
26 de juny de 2020 a les 11:20 Bartolome Cerda Estarellas