Despeses escolars 💸

El pagament de material escolar i fotocòpies és de 50 € anuals per educació primària i 53 € anuals per educació Infantil. Cada alumne/a realitzarà l’ingrés, abans deL 31 d’octubre, al compte corrent de l’escola.

Les famílies de 3 germans, el tercer germà tendra un descompte del 50% (per tant el tercer membre de la família només haurà d’abonar 25€). 

Si teniu qualque tipus de dubte o problema passeu per secretaria.

FORMA DE PAGAMENT 💰 :
Ingrés al compte de l’escola: Número: ES66 2038 3460 0560 0007 4903 de BANKIA
És molt important indicar el nom i el curs de l’alumne/a.