Despeses escolars 💸

El pagament de material escolar i fotocòpies és:

  • 50 € anuals pels alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’educació primària
  • 38€ anuals pels alumnes de 5è i 6è d’educació primària
  • 53 € anuals per educació Infantil.

Cada alumne/a realitzarà l’ingrés, abans deL 31 d’octubre, al compte corrent de l’escola.

Les famílies de 3 germans, el tercer germà tendra un descompte del 50% (per tant el tercer membre de la família només haurà d’abonar 25€). 

Si teniu qualque tipus de dubte o problema passeu per secretaria.

FORMA DE PAGAMENT 💰 :
Ingrés al compte de l’escola: Número: ES31 2100 5493 9113 0011 9400
És molt important indicar el nom i el curs de l’alumne/a.