Activitats extraescolars 🤾

Les activitats extraescolars són molt diverses i són ofertades per diferentes entitats, ajuntament, empreses privades o la mateixa AMIPA.
Per conèixer les activitats duites a terme en el centre escolar durant el curs cal dirigir-se a l’AMIPA del centre.

Clicau en aquest enllaç per tenir més informació : EXTRAESCOLARS

A més comptam amb aquestes dues activitats de reforç oferides per l’Ajuntament i la Conselleria d’Educació

  • PAE : Dirigit a els alumnes de 5è i 6è d’educació primària
  • REIP: Activitats dirigides als alumnes de tot el centre educatiu