Llibres de text 📚

El centre participa al programa de reutilització que ofereix des de fa uns anys l’ajuntament de Calvià. Així que amb l’ajuda de l’AMIPA, el centre escolar i l’ajuntament de Calvià, els alumnes a partir del curs 3r d’Ed. Primària podran participar-hi.

Els alumnes de 3r, 4t, 5è i de 6è d’educació primària es podran adherir al programa de reutilització de llibres que organitza l’ajuntament de Calvià. Per fer-ho hauran de comunicar-ho a l’AMIPA del centre escolar en aquest formulari: https://forms.gle/1pYnkSxYkEBD1L1x6

A continuació afegim el llistat de llibres:

Educació Infantil: No hi ha en aquest curs escolar

Educació Primària: