Projecte Educatiu de Centre

PEC
Projecte educatiu de centre del CEIP Xaloc

ÍNDEX
1. Les característiques de l’entorn del centre i els seus trets d’identitat.
1.1 Referència històrica.
1.2 Ubicació, situació soci – econòmica i cultural de la zona.
1.3 Tipologia escolar.
1.4 Trets d’identitat del centre
2. Valors i objectius educatius. Opcions pedagògiques
2.1 Objectius generals
2.2 Objectius… Llegeix més»