Pla de Convivència

La comissió pedagògica del C.E.I.P. Xaloc presenta aquest Pla de
Convivència que, una vegada aprovat, incorporarà a la Programació General
Anual i es desenvoluparà i implantarà en el curs 2017/18
La convivència en el centre té una visió constructiva i positiva, és per això que
les actuacions van encaminades… Llegeix més»