2020-12-09 Circular Informativa

-CAT-

 Benvolgudes famílies,

Queden pocs dies per acabar el primer trimestre i vos volem comunicar una sèrie d’informacions importants.

El proper dijous dia 17 de desembre a partir de les 14:00 hores podreu accedir a veure els informes d’Ed. Infantil i de Ed. Primària mitjançant el GESTIB. 

Vos tornam a recordar a les famílies que no hagueu accedit encara, que ho proveu de fer. Aquí posam més info: Instruccions per accedir al Gestib

Si fent les passes anteriors encara no podeu acceedir, demanau una cita a l’e-mail del centre.

 Aquest curs, amb les mesures restrictives fetes a l’escola pel COVID-19 no farem la celebració de Nadal al Casal de Peguera com en els darrers cursos amb totes les famílies. Aquest curs es realitzaran activitats i tallers a nivell de tutoria que vos comunicaran , si escau, el propis tutors via e-mail.

Al centre escolar es realitzarà un muntatge d’una Nadala feta per l’alumnat de l’escola que publicarem els darrers dies a la nova web del centre. Desitjam que vos agradi ! 

Des de l’Amipa, l’ajuntament i el propi centre promocionarem les activitats següents durant aquest mes de desembre:

  • El dimarts dia 22 de desembre l’AMIPA convidarà a tots els nins/es de l’escola, a l’hora del berenar, a xocolata i ensaïmada.
  • SOS Mamás: col·laborarem amb aquesta associació posant a l’entrada de la porta principal del centre un capsa on aquelles famílies que vulguin puguin depositar dolços Nadalencs per donar a les famílies que ho necessiten. Animau-vos a participar !
  • Programa de Nadal de l’ajuntament de Calvià: l’AMIPA del centre, juntament amb l’ajuntament,  han organitzat una sèrie d’activitats per fomentar l’esperit Nadalenc. Més info al programa

Per acabar, vos recordam que el darrer dia de l’escola serà el dimarts 22 de desembre. Reprendrem l’escola el divendres dia 8 de gener. 

 Salutacions,

 La Direcció

 

-CAST-

Queridas familias,

Quedan pocos días para terminar el primer trimestre y os queremos comunicar una serie de informaciones importantes.

El próximo jueves día 17 de diciembre a partir de las 14:00 horas podrá acceder a ver los informes de Ed. Infantil y de Ed. Primaria mediante el GESTIB. 

Os volvemos a recordar a las familias que no hayan accedido aún, que lo intenten hacer. Aquí ponemos más info: Instrucciones para acceder al Gestib.

Si haciendo los pasos anteriores aún no pueden Acceder, pida una cita en el e-mail del centro.

Este curso, con las medidas restrictivas hechas en la escuela por COVID-19 no haremos la celebracion de Navidad en el Casal de Peguera como en los últimos cursos con todas las familias. Este curso se realizarán actividades y talleres a nivel de tutoría que os comunicarán, en su caso, los propios tutores vía e-mail.

En el centro escolar se realizará un montaje de un Villancico, hecho por el alumnado de la escuela, que publicaremos los últimos días en la nueva web del centro. 

Deseamos que os guste !

Desde la AMIPA, el ayuntamiento y el propio centro promocionaremos las siguientes actividades durante este mes de diciembre:

  • El martes día 22 de diciembre la AMIPA invitará a todos los niños/as de la escuela, a la hora de la merienda, a chocolate y ensaimada.
  • SOS Mamás: colaboraremos con esta asociación poniendo a la entrada de la puerta principal del centro una caja donde aquellas familias que quieran puedan depositar dulces navideños para dar a las familias que lo necesitan. ¡Animaros a participar!
  • Programa de Navidad del ayuntamiento de Calvià: la AMIPA del centro, junto con el ayuntamiento, han organizado una serie de actividades para fomentar el espíritu Navideño. Más info en el programa

Para terminar, os recordamos que el último día de la escuela será el martes 22 de diciembre. Retomaremos la escuela el viernes día 8 de enero.

Saludos,

La Dirección