2021-03-31 CIRCULAR INFORMATIVA

-CAT-

Benvolgudes famílies: 

En l’última dècada, les conseqüències derivades del mal ús de les Tecnologies digitals han anat cobrant importància, convertint-se a vegades en un problema que preocupa famílies, centres educatius i en alguns casos, les pròpies persones afectades.

Amb la finalitat de donar una resposta a aquesta situació, des del CEIP XALOC, us proposem assistir a un formació gratuïta online, a distància, de dues hores, impartida per l’equip SOFIA (Servei d’Orientació Familiar i Addiccions). Aquest taller forma part del Programa Ciber (Projecte Home) i és un programa de prevenció i de tractament educatiu-terapèutic de l`ús problemàtic i/o abús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

Està previst que la formació tracti els següents punts:

Les Tecnologies Digitals. 

  • Què aporten? 
  • Característiques dels infants i joves que augmenten la seva vulnerabilitat a fer un ús problemàtic de les TICs.
  • Internet, Smartphone, Vídeojocs, Xarxes Socials: revisió dels aspectes que augmenten la conducta problemàtica dels joves. 
  • Què funciona en Prevenció i què no funciona?   
  • Estratègies i activitats per a fer amb els petits i joves, en funció de l’edat. 

Si estau interessats a participar-hi, podeu inscriure-us en el següent enllaç:

Dia: 21 d’abril de 15h a 17h

Enllaç: https://forms.gle/m77wWScfsfKRMEZRA

Salutacions

La direcció

 

-CAST- 

Apreciadas familias,

En la última década, las consecuencias  derivadas del mal uso de las Tecnologías digitales han ido cobrando importancia, convirtiéndose a veces en un problema que preocupa a familias, centros educativos y en algunos casos, a las propias personas afectadas. 

Con el objetivo de dar respuesta a esta situación, des del CEIP XALOC, os proponemos asistir a una formación gratuita online, a distancia,, de dos horas, impartida por el equipo SOFIA (Servicio de Orientación Familiar y Adicciones). Este taller forma parte del Programa Ciber (Projecte Home) y es un programa de prevención y de tratamiento educativo-terapéutico del uso problemático y/o abuso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Está previsto que la formación trate los siguientes puntos: 

Las Tecnologías Digitales.

  • ¿Qué aportan?
  • Características de los niños/as y jóvenes que aumentan su vulnerabilidad a la hora de hacer un uso problemático de las TICs.
  • Internet, Smartphone, Videojuegos, Redes Sociales: revisión de los aspectos que aumentan la conducta problemática de los jóvenes.
  • ¿Qué funciona en Prevención y qué no funciona?
  • Estrategias y actividades para hacer con los pequeños y jóvenes, en función de la edad.

 

Si estáis interesados en participar, podéis inscribiros en el siguiente enlace: 

Día: 21 de abril de 15hrs a 17hrs

Enlace: https://forms.gle/m77wWScfsfKRMEZRA

 

Saludos

La dirección