2021-05-18 Ajudes d’inici de curs de l’Ajuntament de Calvià

-CAT-

Bon dia,

des del Departament de Desenvolupament Social, Infancia i Gent Gran de l’ajuntament de Calvià ens informen que el pròxim dia 31 de maig s’inicia el període de recepció de sol·licituds de la convocatòria  municipal d’ajudes per a l’inici del curs 2021-2022.

Aquesta convocatòria finalitzarà el pròxim dia 30 de juny 2021.

Vos enllaçam en aquest article:
 
Salutacions

La direcció

 

-CAST-

Buenos días,

desde el Departamento de Desarrollo Social, Infancia y Mayores del ayuntamiento de Calvià nos informan que el próximo día 31 de mayo se inicia el periodo de recepción de solicitudes de la convocatoria municipal de ayudas para el inicio del curso 2021-2022.

Esta convocatoria finalizará el próximo día 30 de junio 2021.

Os enlazamos en este artículo:

Un saludo

La dirección