2021-09-07 CIRCULAR D’INFORMACIÓ DE PRINCIPI DE CURS

CAT-

Bon dia,

A continuació vos adjuntam dues circulars on explicam els trets importants a tenir en compte en aquest principi de curs en aquest curs escolar.

Circular informativa principi de curs PRIMÀRIA

Circular informativa principi de curs INFANTIL

Salutacions

La direcció

-CAST-

Bon dia,

A continuación os adjuntamos dos circulares donde se explica los rasgos importantes a tener en cuenta en el principio de curso.

Circular informativa principio de curso PRIMÀRIA

Circular informativa principio de curso INFANTIL

Saludos

La dirección