2021-10-05 Comença la Renovació del Consell Escolar del nostre centre

-CAT-

Benvolgut membre de la comunitat educativa del CEIP XALOC

Dia 2 d’octubre s’inicia el procés de les eleccions als membres del Consell Escolar del nostre centre. 

Els membres a renovar/elegir són: 

  • 5 representants del professorat.
  • 1 representant de personal administratiu i de serveis. 
  • 4 representants de les famílies. 
  • 1 representant proposat per l’AMIPA. 

Podreu trobar tota la informació relacionada amb aquest procés (cens electoral, calendari, etc) al suro de l’entrada i a la pàgina web del centre, amb actualitzacions segons calendari pendent d’aprovació per la Junta Electoral. 

Salutacions 

La direcció

-CAST-

Estimado miembro de la comunidad educativa del CEIP XALOC

Día 2 de octubre se inicia el proceso de las elecciones a los miembros del Consejo Escolar de nuestro centro.

Los miembros a renovar son:

• 5 representantes del profesorado.

• 1 representante de personal administrativo y de servicios.

• 4 representantes de las familias.

• 1 representante propuesto por la AMIPA.

Podrá encontrar toda la información relacionada con este proceso (censo electoral, calendario, etc) en el corcho de la entrada y en la página web del centro, con actualizaciones según calendario pendiente de aprobación por la Junta Electoral.

Saludos

La dirección