HORT ESCOLAR AL CEIP XALOC

-CAT-

HORT ESCOLAR A INFANTIL

El projecte de l’hort està inclòs en el currículum escolar, principalment a les àrees de coneixement del medi d’educació infantil i primària. D’aquesta manera, volem aprofitar per apropar l’hort escolar als nostres alumnes, ampliant així l’entorn d’aprenentatge, fent-ho de manera manipulativa i vivencial.

Aquest curs, hem iniciat desde 0 el taller d’hort amb els alumnes , en aquest sembram, regam, parlem de les hortalisses, de les cures que les plantes necessiten, trasplantam, parlam dels insectes que hi ha en aquest i veim créixer dia a dia les verdures que hem sembrat amb tanta cura. 

Vos deixam un recull de fotografies per a que vegeu quina ha estat l’evolució d’aquest. Esperam d’aquí molt poc poder provar totes aquestes verdures.

https://photos.app.goo.gl/r71B6BuaYkdYhzBE7

-CAST-

HUERTO ESCOLAR EN INFANTIL

El proyecto de huerto está incluido en el currículum escolar, principalmente en las áreas de conocimiento del medio de educación infantil y primaria. De esta manera, queremos aprovechar para acercar el huerto escolar a nuestros alumnos, ampliando así el entorno de aprendizaje, haciéndolo de manera manipulativa y vivencial.

Este curso, hemos iniciado desde 0 el taller de huerto con los alumnos, en este, sembramos, regamos, hablamos de las hortalizas, de las curas que necesitan las plantas, trasplantamos, hablamos de los insectos que aparecen en éste y vemos crecer las verduras que hemos sembrado con tanto cuidado. 

Os dejamos un par de fotografías para que veáis su evolución. Esperamos que dentro de poco podamos probar todas estas verduras.

https://photos.app.goo.gl/r71B6BuaYkdYhzBE7