2022-02-17 Enquesta Pla d’igualtat de l’ajuntament de Calvià

-CAT-


L’Ajuntament de Calvià està elaborant el II Pla Estratègic d’Igualtat de dones i homes del municipi, que tindrà una vigència de 4 anys.

El pla estratègic d’igualtat municipal és un conjunt de mesures, objectius i accions específics necessaris per fer realitat el principi d’igualtat d’oportunitats de tracte, de drets i deures, i eliminar els obstacles que encara puguin persistir i que dificultin la plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida municipal.

Per a la seva elaboració és important recollir el màxim d’informació sobre la realitat del municipi i les seves necessitats, amb la finalitat de fer un estudi del territori en matèria d’igualtat d’oportunitats en profunditat.

Per això, us convidam a participar de forma VOLUNTÀRIA, ANÒNIMA I CONFIDENCIAL a la següent enquesta https://forms.gle/hZZBE6P4WNA29CfZ9

La direcció


-CAST-


El Ayuntamiento de Calvià está elaborando el II Plan Estratégico de Igualdad de mujeres y hombres del municipio, que tendrá una vigencia de 4 años.

El plan estratégico de igualdad municipal es un conjunto de medidas, objetivos y acciones específicos necesarios para hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades de trato, de derechos y deberes, eliminando los obstáculos que aún puedan persistir y que dificulten la plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida municipal.

Para su elaboración es importante recabar el máximo de información sobre la realidad del municipio y sus necesidades, con el fin de realizar un estudio del territorio en materia de igualdad de oportunidades en profundidad.

Por eso, le invitamos a participar de forma VOLUNTARIA, ANÓNIMA Y CONFIDENCIAL en la siguiente ENCUESTA:https://forms.gle/hZZBE6P4WNA29CfZ9

La dirección