2022-05-13 Tallers d’estiu pels alumnes de 6è d’ED. Primària

-CAT-

Estimades famílies,

Vos feim arribar una informació interessants pels vostres fills/es


El proper mes de juliol començarà el cicle de tallers per a nins i nines que hi hagin cursat 6è de primària.


En aquests tallers treballarem diferents temes que afecten als vostres fills i filles com la prevenció de l’assetjament escolar, xarxes socials, habilitats socials i resolució conflictes, igualtat i canvis enl’adolescència i sempre des de la diversió i l’entreteniment.
Vídeo fòrum, platja, activitats, diversió, moviment… amb la intenció que els nins i nines gaudeixin d’un juliol diferent.

Aquesta activitat es desenvolupàrà a Peguera(POLIESPORTIU)

Per fer la inscripció es necessari contactar telefònicament o via WhatsApp en horari de 8:00 a 15:00h
abans del 23 de juny (La reserva de plaça es farà per ordre d’inscripció. 679.488.710 (Maria)

Equip del Servei Comunitari i prevenció socioeducativa de l’Ajuntament de Calvià.

-CAST-

Estimadas familias,

Os comunicamos una información interesante para vuestros hijos/as.


El próximo mes de julio empezará el ciclo de talleres para niños y niñas que hayan cursado 6º de primaria.


En estos talleres trabajaremos diferentes temas que afectan a vuestros hijos e hijas como la prevención del acoso escolar, redes sociales, habilidades sociales y resolución conflictos, igualdad y cambios en la adolescencia y siempre desde la diversión y el entretenimiento.


Video fórum, playa, actividades, diversión, movimiento… con la intención que los niños y niñas disfruten de un julio diferente.

Esta actividad se llevará a cabo en Peguera (polideportivo)

Para hacer la inscripción se necesario contactar telefónicamente o vía WhatsApp en horario de 8:00 a 15:00h antes del 23 de junio. (La reserva de plaza se hará por orden de inscripción). 679.488.710 (Maria).


Estamos a vuestra disposición para resolver las posibles dudas.