2022-06-03 Ajuntament de Calvià – Ajudes d’inici de curs 2022-23

CAT-

Des del 30 de maig i fins al 30 de juny, es poden sol·licitar les Ajudes d’inici del curs escolar 2022-2023 per a l’alumnat d’educació infantil de segon cicle, educació primària, Educació Secundària Obligatòria o batxiller, matriculat en els centres públics de les Illes Balears, resident i empadronat en el municipi de Calvià, i que compleixin amb els requisits de la convocatòria.


El material que es podrà subvencionar és el següent:

  • Llibres de text
  • Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats i algun material informàtic
  • Material curricular
  • Material complementari destinat a activitats de caràcter escolar, com equipament per a esport, bolígrafs, retoladors, quaderns, llapis, etc., llibres de lectura, diccionaris, motxilles o maletes escolars, cadires i taules d’estudi, etc.
  • Infraestructura informàtica destinada a l’estudi: tabletes, ordinadors portàtils o de taula, ratolins, pendrives, impressores, i altres materials informàtics complementaris.
  • Els llibres i materials impresos o en suport digital destinats a afavorir el desenvolupament del procés d’ensenyança i aprenentatge adaptat a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Teniu tota la informació en aquest ENLLAÇ 

CAST-

Desde el 30 de mayo y hasta el 30 de junio, se pueden solicitar las Ayudas de inicio del curso escolar 2022-2023 para el alumnado de educación infantil de segundo ciclo, educación primaria, Educación Secundaria Obligatoria o bachiller, matriculado en los centros públicos de las Illes Balears, residente y empadronado en el municipio de Calvià, y que cumplan con los requisitos de la convocatoria.

El material que se podrá subvencionar es el siguiente:
– Libros de texto
– Libros de texto digitales susceptibles de ser reutilizados y algún material informático
– Material curricular
– Material complementario destinado a actividades de carácter escolar, como equipamiento para deporte, bolígrafos, rotuladores, cuadernos, lápices, etc., libros de lectura, diccionarios, mochilas o maletas escolares, sillas y mesas de estudio, etc.
– Infraestructura informática destinada al estudio: tabletas, ordenadores portátiles o de mesa, ratones, pendrives, impresoras, y otros materiales informáticos complementarios.
– Los libros y materiales impresos o en soporte digital destinados a favorecer el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje adaptado al alumnado con necesidades educativas específicas.

Tiene toda la información en este ENLACE