2023-04-27 TRETS D’IDENTITAT DEL NOSTRE CENTRE

-CAT-

Benvolgudes families.

Des de fa dos anys, la junta de delegats del centre ,està treballant sobre els trets d’identitat de la nostra escola.

Els delegats i subdelegades es reuneixen periòdicament amb la cap d’estudis per analitzar les coses que ens fan únics.

Ells, son els encarregats de traslladar-ho a cada classe i a nivell de centre hem confeccionat la nostra identitat.

Aquest curs hem prepart uns vídeos que expliquen la nostra metodologia de centre que s’uneix als logotips que vàrem realtizar el curs passat.

Vos deixam uns enllaços per a que vegeu la gran feina que han realtizat els nostres alumnes.

✈️ VIATGE D’ESTUDIS

👥 PROGRAMA TEI

🖥️ TIC TAC

🔣 MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

🏦 PATI I ENTORN

🎉 FESTES TRADICIONALS

♟️ ESCACS

💬 DINAMITZADOR LINGÜÍSTIC I AUXILIAR DE CONVERSA

🌳 PROG. ECOAMBIENTAL

💕 PROG. CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ

🍀 ESPAIS

-CAST-

Estimadas familias.

Desde hace dos años, la junta de delegados del centro está trabajando sobre los rasgos de identidad de nuestra escuela.

Los delegados y subdelegadas se reúnen periódicamente con el jefe de estudios para analizar las cosas que nos hacen únicos.

Ellos/as son los encargados/as de trasladarlo a cada clase y a nivel de centro hemos confeccionado nuestra identidad.

Este curso hemos preparado unos vídeos que explican nuestra metodología de centro que se une a los logotipos que realizamos el curso pasado.

Os dejamos unos enlaces para que vean el gran trabajo que han realizado nuestros alumn@s.

✈️ VIATGE D’ESTUDIS

👥 PROGRAMA TEI

🖥️ TIC TAC

🔣 MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

🏦 PATI I ENTORN

🎉 FESTES TRADICIONALS

♟️ ESCACS

💬 DINAMITZADOR LINGÜÍSTIC I AUXILIAR DE CONVERSA

🌳 PROG. ECOAMBIENTAL

💕 PROG. CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ

🍀 ESPAIS