PMT – 1º Sessió amb famílies : Cream la Visió del centre

-Voleu participar en l’impuls de la transformació educativa?

-Voleu compartir la vostra mirada sobre l’escola amb altres mares i pares, i preguntar-nos sobre com ha de ser l’escola en el futur?

L’equip impulsor del CEIP Xaloc conjuntament amb l’equip directiu us convidem al debat pedagògic per tal de dur a terme la visió de centre de la nostra escola.

Us preguntareu què és la visió de centre?

Primer, cal recordar que és el Pla de Millora i transformació

El PMT és un programa que pretén acompanyar aquells centres educatius que tenen voluntat de repensar i transformar el seu model educatiu cap a un model que respongui millor a les necessitats educatives actuals.

Un dels primers passos és definir com volem que sigui la nostra escola en un futur pròxim. D’això se’n diu la visió de centre.

Per fer la visió de centre hem de tenir en compte tota la comunitat educativa: famílies, alumnat i equip educatiu.

La visió és l’element que reflecteix el consens de la comunitat educativa sobre com ha de ser el nostre centre educatiu en un futur determinat. La creació de la visió serà la culminació d’un procés participatiu que comptarà amb la reflexió conjunta d’infants i joves, famílies i claustre.

La creació de la visió de centre consisteix a pensar què ens agradaria que fos cert per al nostre centre en un futut, per la qual cosa és imprescindible desprendre’s de les limitacions del moment present o de les barreres que pensem que poden impedir que s’aconsegueixin alguns dels elements desitjables.

Vos afegim un video interessant per completar aquesta informació

Per a aconseguir fer la visió de centre us proposem una Pregunta:

“tenguent en compte el context actual de la societat del segle XXI i dels nostres fins i filles, com volem que siguin els nostres fills i filles d’aquí a 20 anys?”

Una vegada reflexionat i treballat anem a fer una altre

“Què ha d’aportar l’escola a l’educació dels nostres fills i filles?”