Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: institució, directius, professorat, personal d’administració i serveis, i pares i mares.

PRESIDENT: Vicente Marí Martínez

CAP D’ESTUDIS: Mercè Adrover Cabrera

SECRETARI: Yolanda López Castañer

REPRESENTANTS PROFESSORAT:

 • Alba Valero
 • Benita Álvarez
 • Magdalena jaume
 • Guillem Seguí
 • Beatriu Company

REPRESENTANTS PARES/MARES:

 • Susana Sánchez
 • Bartomeu Ramon
 • Elena Rodríguez Codd
 • Mónica Martínez

REPRESENTANT D’AMPA:

 • Natascha Scheidt

PERSONAL NO DOCENT:

 • Margarita Ensenyat

REPRESENTANT MUNICIPAL:

 • Néstor Garcia