Programa de Reutilització

Programa de Reutilització de Llibres de texte i material didàctic

En aquest article vos explicam el funcionament del Programa de reutilització de Llibres de texte i material didàctic que es duu a terme en el nostre centre escolar.

El centre participa en dos programes de reutilització de llibres i material didàctic.

Un de la Conselleria d’Educació, dedicat al fons de llibres de lectura de les biblioteques de les aules i l’altre de l’ajuntament de Calvià destinat a la millora del material informàtic del centre i a l’ampliació del fons de llibres de consulta de les diferents àrees.

Els alumnes de 3r, 4t, 5è i de 6è d’educació primària , podeu accedir a aquest programa, amb el qual únicament amb una petita donació econòmica, 35 €,  l’alumne tendrà accés als llibres de lectura de les aules, als llibres de consulta del fons de llibres del centre i als Chromebooks propietat del centre.

Així que amb l’ajuda de la Conselleria d’Educació, l’AMIPA, el centre escolar i l’ajuntament de Calvià, els alumnes a partir del curs 3r d’Ed. Primària podran participar-hi.

Per fer-ho hauran de comunicar-ho a l’AMIPA del centre escolar en aquest formulari:

A la vegada, aquelles famílies que ho desitjin i gràcies a l’ajuda del AMIPA podran reservar els LLIBRES NO REUTILITZABLES pel curs 2023-24.

Per fer-ho hauran de comunicar-ho a l’AMIPA del centre escolar en aquest formulari:

A continuació afegim el llistat de llibres del curs 2023-24:

Educació Infantil: No hi ha en aquest curs escolar

Educació Primària: