Pla de Millora i Transformació (PMT)

-CAT-

Estimades famílies, 

Som un centre PMT !!!

Des del curs 2021-22 som un centre amb un projecte d’innovació pedagògica.

L’escola participa en el Programa de Millora i Transformació (PMT) impulsat per la Conselleria d’Educació. 

L’objectiu d’aquest programa és acompanyar aquells centres educatius que tenen voluntat de repensar i transformar el seu model educatiu cap a un model que respongui millor a les necessitats educatives actuals.

Una de les primeres passes és definir com volem que sigui la nostra escola en un futur molt proper. D’això se’n diu la visió de centre. Per fer la visió de centre hem de tenir en compte tota la comunitat educativa: famílies, alumnat i equip educatiu.

Aquest curs 2023-24, el CEIP Xaloc participa, a la Xarxa d’orientació I Mallorca, del Programa de Millora i Transformació (PMT).

Actualment, participen de la formació un membre de l’equip directiu i la coordinadora PMT.

Després de cada trobada de formació, es fa una transferència al Claustre i un treball de reflexió en comú.

Si voleu conèixer un poc més sobre aquest Programa poder consultar el següent enllaç. https://drive.google.com/file/d/1oyfS0dnQGoc57LHV4wRjlGATZlKgeCXN/view

Si voleu veure el video complet clica sobre el següent enllaç: https://youtu.be/NpbRh3oBgjo

Salutacions

La direcció

-CAST-

Queridas familias, 

Somos un centro PMT

Desde el curso 2021-22 somos un centro con un proyecto de innovación pedagógica

La escuela participa en el Programa de Mejora y Transformación;(PMT) impulsado por la Conselleria de Educación

El objetivo de este programa es acompañar a aquellos centros educativos que tienen voluntad de repensar y transformar su modelo educativo hacia un modelo que responda mejor a las necesidades educativas actuales.

Uno de los primeros pasos es definir cómo queremos que sea nuestra escuela en un futuro muy cercano. A esto se le llama la visión de centro. Para hacer la visión de centro debemos tener en cuenta a toda la comunidad educativa: familias, alumnado y equipo educativo

Este curso 2023-24 el CEIP Xaloc participa, en la Red de orientación I Mallorca del Programa de Mejora y Transformación (PMT)

Actualmente, participan de la formación un miembro del equipo directivo y la coordinadora PMT.

Después de cada encuentro de formación, se hace una transferencia al Claustro y un trabajo de reflexión en común

Si desea conocer un poco más sobre este Programa poder consultar el siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/1oyfS0dnQGoc57LHV4wRjlGATZlKgeCXN/view

Si desea ver el video completo clica sobre el siguiente enlace: https://youtu.be/NpbRh3oBgjo

Saludos

La dirección