Família-escola 👩‍🏫

Al CEIP Xaloc considerem fonamental la relació família – escola per tal d’afavorir el desenvolupament dels nostres alumnes; La relació sistemàtica entre les famílies i l’escola facilita el coneixement mutuu i el compartir un projecte comú .
És per això que plantegem diversos canals de comunicació i participació dels pares a la vida de l’Escola :

  • Agenda escolar
  • Associació de Mares i Pares
  • Família tutor ( entrevista personal )
  • Consell escolar
  • Participació en festes i tradicions
  • Usuari Gestib
  • Usuaru G-SUITE de centre
  • Correu electrònic centre escolar