Pla Atenció a la diversitat

El Decret 119/2002, de 27 de setembre (ROC) estableix al seu capítol IV la
composició i funcions de l’equip de suport. Així diu que formaran part de l’equip de
suport el responsable de l’orientació educativa i psicopedagògica del centre, els
professors, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat… Llegeix més»