Pla d’emergències i evacuació del centre

L’equip directiu del centre serà el responsable d’impulsar els plans de seguretat i emergència
del centre, responsabilitzar-se de l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les
incidències.
El centre té actualitzat un pla d’emergència pels casos en què es necessiti dur a terme una
evacuació de l’alumnat del centre.
Cada… Llegeix més»