2020-11-16 Donar-se d’alta Usuari GESTIB FAMÍLIES

 -CAT-

Bon dia famílies,

Per començar aquesta circular, volem agrair la vostra paciència i col·laboració en aquests primer mesos de posada en marxa del centre, en aquests moments tan complicats per a tots i amb tantes novetats en el dia a dia del centre escolar.

A dia d’avui, les normes de funcionament del centre ja s’han concretat de manera que siguin conegudes, clares i adequades per a tota la comunitat educativa (alumnes, famílies i personal del centre).

Volem demanar-vos que continuem treballant tots junts, com a COMUNITAT, com ho hem fet en aquest inici de curs amb tants bons resultats i recordar-vos que és molt important que continuem respectant-les.

Dit això, vos recordam que encara teniu temps per poder activar l’usuari del GESTIB per a famílies. Hi ha moltes famílies que encara no ho tenen actiu. 

És molt important que ho faceu durant aquest trimestre ja que aquest serà el canal de comunicació prioritari entre el centre escolar i la família. A més, en aquesta plataforma podreu veure, entre d’altres coses, les notes dels vostres infants. 

Recordau que no s’entregaran cap notificació en paper durant aquest curs escolar.

Vos adjuntam un enllaç on trobareu com poder activar el GESTIB FAMÍLIES. Clica aquí

 

Salutacions 

La Direcció

 

-CAST-

Buenos días familias,

Para empezar esta circular, queremos agradecer vuestra paciencia y colaboración en estos primeros meses de puesta en marcha del centro, en estos momentos tan complicados para todos y con tantas novedades en el día a día del centro escolar.

A día de hoy, las normas de funcionamiento del centro ya se han concretado de manera que sean conocidas, claras y adecuadas por toda la comunidad educativa (alumnos, familias y personal del centro).

Queremos pediros que sigamos trabajando todos juntos, como COMUNIDAD, como lo hemos hecho en este inicio de curso con tan buenos resultados y recordaros que es muy importante que continuemos respetándolas.

Dicho esto, os recordamos que todavía tenéis tiempo para poder activar el usuario del GESTIB para familias. Hay muchas familias que aún no lo tienen activo.

Es muy importante que lo hagáis durante este trimestre ya que este será el canal de comunicación prioritario entre el centro escolar y la familia. Además, en esta plataforma podréis ver, entre otras cosas, las notas de vuestros hijos/as.

Recuerde que no se entregará ninguna notificación en papel durante este curso escolar.

Os adjuntamos un enlace donde encontrará como poder activar el GESTIB FAMILIAS. 

Clica aquí

Saludos

La Dirección