2020-11-27 Circular Informativa

-CAT-

Estimades famílies,

 

Donada la situació de pandèmia en la que vivim i les mesures de seguretat que hem de dur a terme per poder fer de l’escola un lloc segur, volem donar-vos les gràcies per la vostra implicació i l’enhorabona als vostres infants per l’esforç que fan dia a dia per dur-lo amb la màxima normalitat possible. 

 

L’objectiu d’aquesta circular és recordar-vos que l’ús de la mascareta, el rentat de mans, la ventilació i el distanciament social són les millors eines que tenim per poder combatre el virus dins i fora de l’escola. Dit això volem recordar i ampliar informació en els punts següents:

 

És molt important el bon ús de les mascaretes.

  • Les mascaretes de tela s’han de netejar cada dia.
  • Les mascaretes quirúrgiques o higièniques són d’un sol ús.
  • Les mascaretes han d’anar ben ajustades

 

Bona ventilació.

Seguint la normativa vigent al nostre centre tenim una bona ventilació a les aules. Informar-vos que tenim comanats uns mesuradors de CO2 que ens ajudaran a poder dur un major control de la ventilació de les aules.

Amb l’arribada del fred, hem posat en marxa la calefacció, tot i així recomanem que els infants duguin un poc més de roba d’abric per si la necessitassin a l’horari lectiu.

 

Manteniment de distanciament social entre nosaltres i els altres grups.  

És molt important mantenir-lo també a les entrades i sortides del centre escolar, tant els nins i nines com els familiars. Per aquest motiu vos recordam que fora del centre també heu d’intentar mantenir la distància entre famílies.

 

Per aconseguir entrades i sortides al centre escolar més segures, s’ha treballat juntament amb l’ajuntament de Calvià per aconseguir-ho. Així, s’ha habilitat un espai lliure de cotxes entre la porta de l’entrada principal del centre i la porta d’entrada secundària, situada a prop de l’aparcament dels cotxes D’aquesta manera es pot anar d’una entrada a l’altra sense haver de passar entre els cotxes i amb més seguretat

A més, s’ha aconseguit habilitar una zona d’espera més grossa a l’entrada principal de l’escola, col·locant uns blocs de ciment que han eliminant zona d’aparcament de cotxes i possibilitat una zona d’espera més àmplia.

 

Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra col·laboració!

 

Junts aconseguirem superar la pandèmia!

 

La Direcció-CAST-

Estimadas familias,

 

Dada la situación de pandemia en la que vivimos y las medidas de seguridad que debemos llevar a cabo para poder hacer de la escuela un lugar seguro, queremos daros las gracias por vuestra implicación y la enhorabuena a vuestros hijos/as por el esfuerzo que hacen día a día para llevarlo con la máxima normalidad posible.

 

El objetivo de esta circular es recordaros que el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la ventilación y el distanciamiento social son las mejores herramientas que tenemos para poder combatir el virus dentro y fuera de la escuela. Dicho esto queremos recordar y ampliar información en los puntos siguientes:

 

Es muy importante el buen uso de las mascarillas.

  • Las mascarillas de tela se deben limpiar cada día.
  • Las mascarillas quirúrgicas o higiénicas son desechables.
  • Las mascarillas deben ir bien ajustadas

 

Buena ventilación.

Siguiendo la normativa vigente en nuestro centro tenemos una buena ventilación en las aulas. Informaros que tenemos pedidos unos medidores de CO2 que nos ayudarán a poder llevar un mayor control de la ventilación de las aulas.

Con la llegada del frío, hemos puesto en marcha la calefacción, aún así recomendamos que los niños lleven un poco más de ropa de abrigo por si la necesitaran durante el horario lectivo.

 

Mantenimiento del distanciamiento social entre nosotros y los otros grupos.

Es muy importante mantenerlo también en las entradas y salidas del centro escolar, tanto los niños y niñas como los familiares. Por este motivo, os recordamos que fuera del centro también deben intentar mantener la distancia entre familias.

 

Para conseguir entradas y salidas en el centro escolar más seguras, se ha trabajado junto con el ayuntamiento de Calvià para conseguirlo. Así, se ha habilitado un espacio libre de coches entre la puerta de la entrada principal del centro y la puerta de entrada secundaria, situada cerca del aparcamiento de los coches De este modo se puede ir de una entrada a la otra sin tener que pasar entre los coches y con más seguridad.

Además, se ha conseguido habilitar una zona de espera más grande en la entrada principal de la escuela, colocando unos bloques de cemento que han eliminando zona de aparcamiento de coches y posibilidad una zona de espera más amplia .

 

Muchas gracias a todos y todas por vuestra colaboración!

 

¡Juntos conseguiremos superar la pandemia!

 

La Dirección