2021-01-15 CIRCULAR INFORMATIVA

-CAT-

Benvolgudes famílies,

Vos informam de les noves orientacions donades per la Conselleria d’Educació per la ventilació de les aules per fer front a la COVID-19 en els mesos de gener i febrer.

  • La calefacció es posarà en marxa dues hores abans de començar la jornada.

  • Es continuarà amb la ventilació diaria assegurant que el nivell de CO2 estigui entorn els 800 ppm aproximadament

  • Amb els mesuradors de CO2 que es troben a totes les aules del centre controlam aquestes xifres i així podem gestionar quan podem tancar o obrir les portes i finestres. D’aquesta manera podrem mantenir més calentes les aules.

  • Quan sortim al pati es tancaran les finestres de manera que el sistema de calefacció pugui encalentir de manera més eficaç l’espai.

Tot i així, donades les baixes temperatures vos recomanem que els vostres fills viguin ben abrigats, que facin servir preferentment diverses capes de roba per afavorir l’autoregulació de temperatura.

Salutacions

La direcció

 

-CAST-

Queridas familias, 

Os informamos de las nuevas orientaciones dadas por la Consejería de Educación para la ventilación de las aulas para hacer frente a la Covid-19 en los meses de enero y febrero. 

  • La calefacción se pondrá en marcha dos horas antes de comenzar la jornada.
  • Se continuará con la ventilación diaria asegurando que el nivel de CO2 esté en torno a los 800 ppm aproximadamente
  • Con los medidores de CO2 que se encuentran en todas las aulas del centro controlamos estas cifras y así podemos gestionar cuando podemos cerrar o abrir las puertas y ventanas. De esta manera podremos mantener más calientes las aulas.
  • Cuando salimos al patio se cerrarán las ventanas de manera que el sistema de calefacción pueda calentar de manera más eficaz el espacio. 

Sin embargo, dadas las bajas temperaturas os recomendamos que vuestros hijos vayan bien abrigados, que utilicen preferentemente varias capas de ropa para favorecer la autorregulación de temperatura. 

Saludos 

La Dirección