2021-06-01 Llistat puntuació provissional del procés d’admissió

-CAT-

Vos enllaçam el llistat del procés ordinari d’admissió d’Infantil i primària del nostre centre.

Descarrega el document: 📖📑📚

Podeu fer reclamacions sobre la puntuació assignada al mateix centre del dia 2 al 4 de juny.

La llista definitiva es publicarà el dia 17 de juny.

Salutacions

La direcció

-CAST-

Os enlazamos el listado del proceso ordinario de admisión de infantil y primaria de nuestro centro

Descarga el documento: 📖📑📚

Podeis hacer reclamaciones sobre la puntación asignada en el mismo centro del día 2 al 4 de junio.

La lista definitiva se publicará el día 17 de junio.

Saludos 

La dirección