2021-06-16 QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ PER A FAMÍLIES DEL CENTRE

-CAT-
Bon dia,
Al nostre centre durant aquest mes passarem enquestes de SATISFACCIÓ al personal docent i a les famílies.
Mitjançant aquesta circular vos feim arribar l’enllaç per entrar a la vostra enquesta.
Necessitau clicar damunt l’enllaç i contestar a les 8 preguntes, sobre el funcionament del centre que hi trobareu. Sols són dos minuts.
 
Vos demanam que el contesteu el més aviat possible (data màxima dia 21 de juny) per tal de poder recollir la informació del màxim de famílies del centre.
Per a nosaltres és una eina fonamental de millora i de transformació de centre.
Moltes gràcies per endavant, i si podeu intentau fer difusió a la resta de famílies del vostre grup classe.
 
Atentament,
L’equip directiu
 
-CAST-
Buenos días,
En nuestro centro, durante este mes pasaremos encuestas de SATISFACCIÓN al personal docente y a las familias.
Mediante esta circular os adjuntamos el enlace para entrar en la encuesta.
Necesitarás hacer clic sobre el enlace y contestar a las 8 preguntas sobre el funcionamiento del centro que encontraréis. Sólo son dos minutos
 
Os pedimos que la contesteis lo antes posible (fecha máxima día 21 de junio) para poder recoger la información del máximo de familias del centro.
Para nosotros es una herramienta fundamental de mejora y de transformación de centro.
Muchas gracias de antemano, y si puede intente hacer difusión al resto de familias de su grupo clase.
 
atentamente,
El equipo directivo