2021-11-18 Inici de les obres de la sortida d’emergència del centre

-CAT-

A la fi han començat les obres d’una de les sortides d’emergència del nostre centre.

Aquesta va destinada a l’edifici d’educació infantil. Més envant, quan no estiguin els alumnes a l’escola, es realitzaran les obres a l’interior del centre per poder finalitzar-la.

En un futur, es començarà la segona sortida d’emergència que anirà destinada a l’edifici d’educació primària.

Tota la comunitat educativa del Ceip Xaloc donam les gràcies a l’Ajuntament de Calvià per poder fer possible l’inici d’aquestes obres, juntament amb la Conselleria d’Educació, després de tants d’anys de demanda.

D’aquesta manera aconseguirem que els nostres infants estiguin més segurs dins el centre. !!!

A continuació vos enllaçam diverses fotografies.

Clica aquí: Fotos

-CAST-

Al final han comenzado las obras de una de las salidas de emergencia de nuestro centro.

Ésta va destinada al edificio de educación infantil. Más adelante, cuando no estén los alumnos en la escuela, se realizarán las obras en el interior del centro para poder finalizarla.

En un futuro, se empezará la segunda salida de emergencia que irá destinada al edificio de educación primaria.

Toda la comunidad educativa del Ceip Xaloc damos las gracias al Ayuntamiento de Calvià por poder hacer posible el inicio de estas obras, junto con la Conselleria de Educación, después de tantos años de demanda.

De esta forma conseguiremos que nuestros niñ@s estén más seguros en el centro. !!!

A continuación les enlazamos varias fotografías.

Pulsa aquí: Fotos