2022-04-25 Circular Informativa : Mascaretes al centre escolar

-CAT-

Benvolgudes famílies:

Dimecres, 20 d’abril de 2022, es va publicar al BOE el Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que determina l’obligatorietat de l’ús de la mascareta per a les persones majors de sis anys únicament als centres sanitaris, sociosanitaris i als mitjans de transport públic.

Per la qual cosa deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta als espais interiors.

Per aquest motiu, us informam que consegüentment aquesta mesura és també d’aplicació als centres educatius.  Aquestes indicacions estaran subjectes a revisió ja que el Ministeri de Sanitat ha anunciat que la propera setmana publicarà un document específic per als centres educatius.     

Salutacions

La direcció

-CAST-

Estimadas familias:

El miércoles, 20 de abril de 2022, se publicó en el BOE el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID -19, que determina la obligatoriedad del uso de la mascarilla para las personas mayores de seis años únicamente en los centros sanitarios, sociosanitarios y en los medios de transporte público.

Por eso deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios interiores.

Por este motivo, le informamos que consiguientemente esta medida es también de aplicación en los centros educativos. Estas indicaciones estarán sujetas a revisión puesto que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que la próxima semana publicará un documento específico para los centros educativos.

Un saludo

La dirección