2022-05-24 CONVOCATÒRIA AJUDES ALUMNES NEE PEL CURS 2022-23

-CAT-

Bon dia,

Us informam que s’han obert les ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Com cada any, les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i en el portal «Becas de Educación»: 

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

Recorda: Una vegada emplenada la sol·licitud online, haureu d’imprimir el model de sol·licitud descarregat que facilita l’aplicació (PDF) i presentar-lo signat per tots els membres de la unitat familiar amb la resta de documentació en el centre educatiu (darrer dia per presentar-la és dia 30 de setembre)

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb l’escola al correu electrònic  ceipxaloc@educaib.eu

Salutacions

La direcció

-CAST-

Buenos días,

Le informamos que se han abierto las ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023, convocadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Como cada año, las solicitudes deben cumplimentarse vía telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación profesional:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Encontrará las instrucciones para solicitar la beca en nuestra página web del Servicio de Comunidad Educativa y en el portal «Becas de Educación»:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

Recuerda: Una vez cumplimentada la solicitud online, deberá imprimir el modelo de solicitud descargado que facilita la aplicación (PDF) y presentarlo firmado por todos los miembros de la unidad familiar con el resto de documentación en el centro educativo (último día para presentarla es día 30 de septiembre)

Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con la escuela en el correo electrónico ceipxaloc@educaib.eu

Saludos

La dirección