2023-05-22 Ajudes inici de curs 2023-24

-CAT-

Del 29 de maig al 30 de juny es poden presentar les sol·licituds per a ajudes municipals d’inici de curs escolar destinades a l’alumnat matriculat als centres públics que hagin de cursar segon cicle d’Infantil, Primària, Secundària obligatòria o Batxillerat.
Es tracta d’una ajuda que atorga l’Àrea de Desenvolupament Social i que es va posar en marxa l’any 2017 la qual va destinada a subvencionar part de les despeses que les famílies -amb estudiants matriculats en centres públics- tenen a l’inici del curs escolar, com la compra de llibres de text, llibres de text digitals, material curricular, infraestructura informàtica destinada a l’estudi, etc.

Per més informació Clicau aquí.

-CAST-

Del 29 de mayo al 30 de junio se pueden presentar las solicitudes para ayudas municipales de inicio de curso escolar destinadas al alumnado matriculado en los centros públicos que tengan que cursar segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria obligatoria o Bachillerato .
Se trata de una ayuda que otorga el Área de Desarrollo Social y que se puso en marcha en 2017 y que va destinada a subvencionar parte de los gastos que las familias -con estudiantes matriculados en centros públicos- tienen en el inicio del curso escolar, como la compra de libros de texto, libros de texto digitales, material curricular, infraestructura informática destinada al estudio, etc.

Para más información Clicad aquí.