2023-11-10 Llistes definitives d’ajudes de menjador per motius socioeconòmics 2023-24

-CAT-

Bon dia,

Segons instruccions del Servei de Comunitat Educativa publiquem avui les llistes definitives d’ajudes de menjador per motius socioeconòmics 2023-2024 en el taulell d’anuncis que es troba situat a l’entrada principal del centre escolar.

Clica aquí: Llistes definitives

Salutacions,

La Direcció

-CAST-

Buenos días,

Según instrucciones del Servicio de Comunidad Educativa publicamos hoy las listas definitivas de ayudas de comedor por motivos socioeconómicos 2023-2024 en el tablón de anuncios que se encuentra en la entrada principal del centro escolar.

Clica aquí: Listas definitivas.

Saludos,

La dirección