2024-04-07 ESCACS AL CEIP XALOC

-CAT-

Bon dia famílies,

Enguany continuem fent sessions setmanals / quinzenals d’escacs a l’escola al segon i tercer cicle.

Durant el primer trimestre i part del segon hem realitzat tot tipus d’activitats i jocs.

A continuació, teniu una mostra de tota la feina feta.

Salutacions i feliç setmana,Tomeu i Esther.

Fotos 3rAhttps://drive.google.com/drive/folders/1q0EXnlk8VeDmeetHVhlG-azt7BsVGjOa
Fotos 3rBhttps://drive.google.com/drive/folders/1YporLviqGLlZpL9rJz7Uvflc8ebJEyqy
Fotos 4thttps://drive.google.com/drive/folders/1Z29hmOO-8__VliLniM3rjUDAo0pSLk1v
 Fotos 5èA https://drive.google.com/drive/folders/1d_xYIe_JrvSYgIYIgllr_Zud4ozKuu4KFotos 5èB https://drive.google.com/drive/folders/1dcToOyFE-33YHrxO2w9L62ecUAbDEvd6Fotos 6è https://drive.google.com/drive/folders/1dd-cJw6DOJiJs84bfJOvnrxkJvSI1d6m

-CAST-

Buenos días familias,

Este año continuamos haciendo sesiones semanales y quincenales de ajedrez en la escuela en el segundo y tercer ciclo.

Durante el primer trimestre y parte del segundo hemos realizado todo tipo de actividades y juegos.

A continuación, tenéis una muestra de todo el trabajo hecho.

Saludos y feliz semana,Tomeu y Esther.

Fotos 3rAhttps://drive.google.com/drive/folders/1q0EXnlk8VeDmeetHVhlG-azt7BsVGjOa
Fotos 3rBhttps://drive.google.com/drive/folders/1YporLviqGLlZpL9rJz7Uvflc8ebJEyqy
Fotos 4thttps://drive.google.com/drive/folders/1Z29hmOO-8__VliLniM3rjUDAo0pSLk1v
 Fotos 5èA https://drive.google.com/drive/folders/1d_xYIe_JrvSYgIYIgllr_Zud4ozKuu4KFotos 5èB https://drive.google.com/drive/folders/1dcToOyFE-33YHrxO2w9L62ecUAbDEvd6Fotos 6è https://drive.google.com/drive/folders/1dd-cJw6DOJiJs84bfJOvnrxkJvSI1d6m