Pla d’Acció Tutorial

Entenem la funció tutorial com una acció educativa on tots els professors hi estan implicats. Hi
ha diverses funcions docents però són els tutors el més directament responsables de les accions que s’ha
de dirigir al seu grup d’alumnes, als altres docents i als pares.
L’atenció als alumnes… Llegeix més»