Reglament Organització i Funcionament

Aquest conjunt de normes i orientacions sobre l‟organització pràctica i el
funcionament del nostre Centre van encaminades a millorar la vida diària de
l‟escola.
La necessitat de regular puntualment el desenvolupament de la vida en el nostre
centre, ens convida a estructurar les relacions que s’hi originen i a… Llegeix més»