Programació General Anual

Programació General Anual

El Col·legi Públic “Xaloc” és un centre d’Infantil i Primària que començà a
principis dels anys 70 com a una escola unitària que progressivament amplià les
seves unitats. Està ubicat a Peguera, localitat que pertany a l’Ajuntament de
Calvià. És un lloc de turisme i la majoria de la població treballa en aquest
sector. Els domicilis de l’alumnat estan concentrats dins el nucli de població.

Adjunts